Thank you for the invitation. Here is my mailadress


Charlotta.ingvoldstad-malmgren@sll.se 

Kindest regards
Vänliga hälsningar
Charlotta Ingvoldstad Malmgren
Genetisk vägledare
Centrum för sällsynta diagnoser, Klinisk genetik
samt
Centrum för fostermedicin
Karolinska universitetssjukhuset